Imago Parterapi er et oplagt valg for:

Par, der oplever, at de er kørt fast eller gentager de samme mønstre uden at komme nogen vegne.

De har brug for effektiv støtte, hvilket kan være i form af parterapi, for at komme videre. Det kan være, at skænderierne fylder for meget, eller at kommunikationen i hverdagen ikke fører jer tættere på hinanden men tværtimod længere væk. Du kan føle, at den andens fortællinger om dig ikke bliver udtrykt på en måde, du bryder dig om. Du begynder måske at føle dig misforstået. Det kan være misforståelser af større eller mindre grad, som synes at snige sig ind alle vegne, når først kommunikationen imellem jer begynder at være svær.

Par, der har brug for et sted at tale om alvorlige hændelser i livet som for eksempel sygdom, eller tab af nærtstående.

Det kan i sådanne situationer være vanskeligt både at rumme og forstå partnerens og ens egne reaktioner og behov. Her kan parterapi hjælpe jer til at forstå, hvordan I hver især bedre kan give og modtage støtte fra hinanden.

Par, der lever et praktisk orienteret parallel-liv og længes efter den boblende glæde og livlighed og de fremtidsdrømme, I oplevede i forelskelses-fasen.

Måske opstår der længere og længere perioder uden fysisk nærhed. Sexlivet forandrer sig typisk også og opleves pludselig kompliceret og kan måske slet ikke fungere for den ene eller begge parter i en kortere eller længere periode. Det er vigtigt at kunne tale om, hvis det skal blive anderledes.

Par, der håber på at genfinde hinanden, efter at den ene har haft en affære.

Utroskab kan være noget af det mest rystende at gennemleve i et parforhold. Hvis man ikke har redskaberne til sammen at bearbejde det skete, kan man komme til at skubbe det “ind under gulvtæppet”. Her vil det ofte blive ved med at skabe problemer (“buler” i forholdet), eller resultere i at I går fra hinanden, selv om det ikke er det, I dybest set ønsker.

Par, der er tæt på at gå fra hinanden, men ønsker at give parforholdet en sidste chance.

Det kan være, at kærligheden har fået for lidt ilt og næring igennem længere tid. Det kan være, at begge parter har mistet tilliden til den anden og ikke føler sig trygge i forholdet. Den ene eller begge trækker sig væk og begynder at opgive troen på, at forholdet nogensinde kan komme til at fungere godt igen. Men selv parforhold på grænsen til skilsmisse kan bringes tilbage på sporet. Og hvis det ikke lykkes, kan parterapien hjælpe parterne gennem sorgen over den tabte relation.

Og endelig par, der har taget beslutningen om skilsmisse.

I mange skilsmisser er situationen også, at man nu skal lære at være forældre på en ny måde for de børn, man er fælles om, fordi man nu typisk er alene med børnene på skift. Også denne overgang bliver lettere med Imago-dialogen. I en skilsmisseproces kan pardialoger medvirke til, at bruddet bliver til andet og mere end et brud. Dialogen kan sikre, at skilsmissen også fører til personlig vækst og forandring, så du undgår at gentage de samme mønstre i den næste relation.

Hvad er Imago parterapi?

Den terapiform, jeg praktiserer, er baseret på teorierne og metoderne i Imago parterapi og narrativ terapi.

Det kan måske lyde overraskende, men din partner, som du måske tænker er ”årsagen” til, at parforholdet lider, besidder faktisk nøglen til din udvikling og livsglæde. Begge besidder I nøglen til at genoplive jeres parforhold. I kan som par opleve hinanden som meget forskellige. Men I har mere til fælles, end I aner, og flere “gaver” til hinanden, end I kan forestille jer.

Mange af de konflikter, I oplever som par, har sin oprindelse i jeres opvækst. I nutiden kommer I til at ramme hinanden på områder, der minder om den måde, I som børn blev såret af jeres forældre. En af grundforståelserne i Imago parterapi er, at vi oftest ubevidst vælger en kæreste, som faktisk også kan hele de sår, vi har fået som børn. Også selv vi ikke umiddelbart opdager denne mulighed.

Med imago parterapi vil du derfor opdage, at der var, og stadig er, gode grunde til, at netop du og din partner valgte hinanden. Med Imago parterapi kan I finde tilbage til den fælles drøm, de fleste par starter deres forhold med.

Jeres dialog er i fokus

Størstedelen af en parterapi-session udfolder sig som en samtale mellem dig og din partner. Det er kontakten mellem jer, der er vigtig.

Terapeuten fungerer nærmest som en facilitator eller en coach. Det er terapeutens opgave at guide og støtte samtalen med øje for, at I begge to føler jer trygge og føler jer hørt.

Det vigtigste budskab er, at der skal lyttes – ikke tolkes og vurderes!

Terapeuten kommer ikke med tolkninger af det, parterne deler med hinanden i dialogen. De fleste af os har det bedst med ikke at blive tolket af andre. Med mindre vi selv har bedt om det. Til gengæld har vi behov for at blive set og hørt på en nærværende, åben og velvillig måde. Når det sker, kan vi nemlig nå ind til vore egne fortællinger og tolkninger af, hvem vi er, hvad der er vigtigt for os og hvad vi har brug for.

Sådan forløber en session

En Imago-session foregår konkret således, at I sidder overfor hinanden med god øjenkontakt.

I skiftes til at være sender (den, der fortæller) og modtager (den, der lytter).

Som sender er det vigtigt at blive på egen banehalvdel. Dette gøres ved at tale om sig selv, sine oplevelser, reaktioner, behov og følelser uden at kritisere og lægge skyld på partneren.

Som lytter er det vigtigt at være nysgerrig og fuldt nærværende. Dette indebærer en villighed til at holde sine egne reaktioner, forsvar og tolkninger i baggrunden.

Som parterapeut er min opgave (blandt andet) at sikre, at I begge føler jer trygge undervejs. Der kan være bebrejdende ord, ansigtsudtryk, støn eller andre kropslige signaler, der rokker ved den trygge kontakt. Det er terapeutens opgave at opdage, når dette sker. Terapeuten bør støtte jer hver især til at blive på egen banehalvdel og give udtryk for jeres egne følelser og behov uden at kritisere eller angribe jeres partner.

Grundprincipperne

Imago-metoden består, af følgende grundprincipper:

  • Nysgerrig lytning
  • Spejling (At gentage det, du har hørt, uden at lægge til eller trække fra)
  • Opsummering
  • Validering (At fortælle din partner, hvad der giver mening. At formidle, at du har set og forstået gyldigheden i det, partneren har fortalt. At acceptere at forskellige perspektiver ikke behøver at ekskludere hinanden men kan være gyldige side om side. At acceptere, at der ikke kun eksisterer én sandhed)
  • Empati/indføling (at leve sig ind i den følelsesmæssige essens i partnerens perspektiv)

I imago parterapi tolker, analyserer og vurderer man ikke hinanden. I lytter åbent og nysgerrigt for at forstå det, I hører. Også, og især, når det, partneren beskriver, er helt forskelligt fra jeres jeres egen oplevelse eller jeres eget perspektiv.

Det er magisk at iagttage, når et par oplever den dybe kontakt, der er resultatet af at kommunikere på denne måde.

Processen kaldes for imagodialogen eller den intentionelle dialog.

Når du og din partner har lært metodens elementer og grundprincipper, vil I kunne bruge den i hverdagen. I vil desuden opdage, at den også er brugbar i alle mulige andre relationer.