Imago

… er det latinske ord for “billede”. Imago refererer til de billeder, vi har med os fra vores barndom. Dvs. vore tidligste erfaringer, følelser og forestillinger, som vi har overtaget som normer fra vore omsorgspersoner.

​Imago parterapi er en terapiform, der kan bruges generelt i alle menneskelige relationer. Gennem en styret dialog – med parterapeuten som vejleder – skabes der mulighed for at udvikle både den følelsesmæssige, den lidenskabelige og den åndelige dimension i forholdet til et andet menneske. Dialogen er selve kernen i metoden, hvor fortælling, spejling, anerkendelse og indlevelse er de vigtige elementer til at skabe en indbyrdes forståelse og dermed accept af forskelligheder og ligheder.

Fra fødslen og hele resten af livet har vi brug andre, der kan lytte nærværende og hjælpe os til at opdage og genopdage os selv. Den måde, vi bliver set og spejlet på af andre betydningsfulde mennesker i vores liv, er med til at skabe vores fornemmelse af, hvem vi er. Det er gennem hele livet en del af en vedvarende skabelsesproces, der får os til at genoverveje vores måske snævre tolkninger af de erfaringer, vi har fået igennem livet.

Det er denne ret eventyrlige oplevelse af at blive opdaget og komme til live, mange af os forbinder med det intense møde, vi kalder forelskelsen.

Det ubevidste parforhold

Når mennesker møder hinanden, forelsker de sig ofte i egenskaber og færdigheder, de selv savner at kunne udfolde. Det er fordi vi alle har en ubevidst længsel og stræben efter helhed, vækst, udvikling og glæde.
Når så forelskelsen efter kortere eller længere tid fortoner sig og hverdagen indtræder, vil de selv samme egenskaber ofte være årsag til frustrationer og magtkampe, hvor begge begynder at opdage, at det, den ene har let ved, f.eks. evnen til at fylde, kan være det den anden har svært ved at rumme. Hvor det forholder sig omvendt med evnen til at holde sig tilbage.
I denne fase begynder parret at såre hinanden. Og det sker ofte på samme måde, som man selv i barndommen blev såret af sine forældre.

En trang til at lave lidt om på sin partner, udtrykke kritik og lægge afstand til partneren dukker op til overfladen, og dermed har utrygheden sneget sig ind i forholdet. Når vi mærker utryghed, tyr vi til overlevelses- og beskyttelses-stragtegier, der igen svækker kontakten mellem os. Denne kamp kan vise sig på mange måder, men uanset hvordan den udtrykkes, er vi to ikke rigtig på samme hold længere. Vi kæmper alene og hver for sig.

Det kan der gøres noget ved.

Denne “magtkamp” er en helt logisk og uundgåelig fase på vejen hen i mod det bevidste, modne kærlighedsforhold. Her er der plads til, at vi er forskellige, har forskellige behov og udtrykker vores følelser forskelligt. Der er både plads til vores autonomi og tilknytning. Det er trygt, livfuldt og fyldt med gensidig værdsættelse, og I vil opdage, at der stadig er en rigtig god grund til, at netop I valgte hinanden.

Det bevidste parforhold

Imago parterapi tilbyder parret en række strukturerede dialoger. Formålet med denne struktur. er at skabe plads til, at begge parter for en stund kan lægge sit eget perspektiv til side for virkelig at lytte til det, ens partner fortæller og beskriver. Når vi virkelig lytter, spejler og anerkender den andens virkelighed, opstår kontakt.


Den strukturerede dialog giver parret mulighed for at tale sammen på en anden måde, end sådan som de plejer – og når vi gør noget andet, sker der noget andet.
Et eksempel kan være, at når den, der fylder meget, giver sin partner god plads til at udtrykke sig, sker der en forandring og udvikling for begge. Den, der plejer at fylde mest med sine ord og væremåde, kommer til at lære det, han/hun har brug for: nemlig at holde sig tilbage og lytte. Den, der plejer at holde sig tilbage, lærer i højere grad at mærke og beskrive sine følelser og behov.
Således får parret en mulighed for at se hinanden som to adskilte individer med forskellige behov, og for at komme i kontakt med, hvad de virkelig længes efter.

Parterapi handler grundlæggende om at finde nøglerne til hinandens låse, så I begge kan finde ud af at være jer selv og trives sammen. For at det skal lykkes, skal begge parter have lyst til:
⦁ at opdage, hvem du selv er
⦁ at opdage, hvem din partner er
⦁ at opdage, hvad du selv har brug for
⦁ at give det, den anden længes efter. Mange gange er det, du skal give til din partner, noget, du selv har svært ved, men som du har brug for at lære i dit eget liv.

Det unikke ved denne parterapiform er, at I lærer at føre en struktureret dialog. Det giver stor tryghed, og I får mulighed for at opleve jer hørt, forstået og respekteret af den hinanden.
Dialogen hjælper jer til at få talt om jeres indbyrdes problemer uden at føle jer angrebet. I vil opdage, at I både bliver mere nysgerrige og forstående i forhold til jer selv og jeres partner. Som en del af pardialogen får I også mulighed for at opdage, hvor og hvordan I kommer til at såre hinanden, og hvordan I fremover langt bedre kan undgå at gøre dette.

Så det at gå i parterapi bliver en rigtig god win-win situation for jer begge. Der bliver mere plads til, at du kan være dig, og til, at I kan dele livet sammen.

Hvad er formålet med terapiformen?

Formålet med imago parterapi inkluderer:
⦁ At lære en ny måde at tale og lytte på
⦁ At opløse og transformere konflikter
⦁ At skabe en fælles parforholdsvision
⦁ At udvikle de nødvendige færdigheder til at realisere visionen
⦁ At opdage sin partner som det unikke menneske, hun/han er
⦁ At opdage muligheder for personlig vækst og følelsesmæssig heling
⦁ At genfinde romantikken

Et andet vigtigt mål, når du og din partner går i gang med imago parterapi, består i at tilegne sig konkrete færdigheder via små hjemmeopgaver og øvelser.

Derfor arbejder du og din partner målrettet med at integrere nye værktøjer, nye indsigter og nye måder at forholde sig til hinanden på i jeres hverdag.

Vi kan ændre vores reaktionsmønstre hele livet

Vores hjerne er elastisk og i stand til at lære nyt. De mønstre og (automat)reaktioner, den har lært, vil tage tid at ændre, men I vil allerede efter første Imago-session mærke en anden måde at møde hinanden på. Måske på den måde, som har været savnet.​ Hvis gamle reaktionsmønstre skal erstattes af nye på en varig måde, skal der mere til. Forandring sker drypvis, over tid, og vedholdenhed er afgørende.

Parterapien skal medvirke til, at ny adfærd trænes og vedligeholdes. Forandring skal ske på handleplanet. Nye indsigter er ikke nok i sig selv. Vi skal øve os og praktisere det, for at lære det.
Parterapi-processen har fokus på det, der foregår mellem dig og din partner. Den støtter jer i at erstatte det uhensigtsmæssige og fastlåsende med det hensigtsmæssige og bevægende.

En syntese af mange terapiformer

Imago parterapi er udviklet op igennem 80’erne af ægteparret Harville Hendrix og Helen LaKelly Hunt. Teori og metode er udviklet med udgangspunkt i deres egne og andres erfaringer fra mere end 20 års terapi med tusindvis af par og studier af parforhold. Den bygger på en syntese af et bredt udsnit af velkendte og velafprøvede teorier og metoder indenfor det terapeutiske felt. Det teoretiske fundament har således elementer fra bl.a.:
⦁ Udviklingspsykologi
⦁ Socialpsykologi
⦁ Narrativ psykologi
⦁ Adfærdspsykologi
⦁ Kognitiv psykologi
⦁ Neuropsykologi
⦁ Filosofi
⦁ Spirituelle tankesystemer.

Læs mere

Artikel af David Beermann: ”Sex er ofte et barometer på parforholdet (PDF kan downloades)

Harville Hendrix og Helen Hunter: ”Kærlighed og Samliv”

Harville Hendrix og Helen Hunter: ”Kærlighedens alkymi”

Jette Sinkjær Simon: ”Imago – Kærlighedens terapi”

Sue Johnson: “Hold mig”